Αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων

Ακολουθώντας με σεβασμό τους κανονισμούς των διατηρητέων κτιρίων ανά χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε, αναδεικνύουμε την πολιτιστική κληρονομιά και την αρχιτεκτονική τους, ενώ ταυτόχρονα τα μεταβάλλουμε σε σύγχρονες κατοικίες ή γραφεία, προσδίδοντάς τους την υπεραξία της διαχρονικότητας.