Ειδικά Κτίρια

Η κατασκευή και οργάνωση έργων ειδικών απαιτήσεων, κατάλληλα σχεδιασμένων ώστε να συνδυάζουν τις κοινωνικές ανάγκες, τη λειτουργικότητα, τον υψηλό αρχιτεκτονικό και τεχνολογικό σχεδιασμό, αποτελεί την κύρια δραστηριότητά μας. Θρησκευτικά κτίρια, κτίρια υγείας-πρόνοιας και εκπαιδευτικά κτίρια περιλαμβάνονται σε αυτή τη κατηγορία, απαρτίζοντας έτσι μια λίστα έργων με υψηλή αναγνωρισιμότητα.