Ι. Ν. «Αναστάσεως του Χριστού», στην Κορυτσά

cathedral_korce_08
cathedral_korce_09
cathedral_korce_10
cathedral_korce_01
cathedral_korce_02
cathedral_korce_03
cathedral_korce_04
cathedral_korce_05
cathedral_korce_06
cathedral_korce_07