Μελέτη εργοστασίου THRACE PLASTIC, στη βιομηχανική ζώνη Stara Pazova της Σερβίας.

02
07
06
05
04
03
01