Μελέτη εργοστασίου της βιομηχανίας VITEX, στη βιομηχανική ζώνη Stara Pazova της Σερβίας.

vitex_01
vitex_02
vitex_03