Βιομηχανικά σιλό της TITAN στη Vlora Αλβανία.

thumb_alphan