Study of the VITEX factory premises, in the industrial zone of Stara Pazova, Serbia

vitex_01
vitex_02
vitex_03